Hermes Si Dewa Keberuntungan

 

Hermes adalah salah satu dewa dalam mitologi Yunani, yang dianggapsebagai dewa keberuntungan, dewa pelindung bagi kaum pedagang, dan jugadewa pengirim berita. Dalam mitologi Romawi, ia disebut juga sebagaiMercurius. Hermes adalah anak Zeus dan Maia.

http://2.bp.blogspot.com/_WznPFK6eSjM/SzrUyhuvoFI/AAAAAAAABxg/gDJ6ADlmLS0/s400/hermes.jpg

Cirifisiknya adalah tubuh yang mungil yang selalu mengenakan topi bersayapdan juga sandal bersayap. Ia sangat cepat dalam berkata-kata dan jugaberlari. Hermes menjabat sebagai pembawa pesan Zeus dan pemandu bagiroh yang menuju neraka. Hermes memiliki tongkat yang disebut Caduceus.

http://2.bp.blogspot.com/_5CTX9NF1HC4/SxhAvvIpsGI/AAAAAAAAA-I/_LCzmJ7mYBk/s400/hermes_1_lg.gif

Iamerupakan dewa penolong bagi Odiseus ketika terjebak pada sebuah pulau.Dari hubungannya dengan Aphrodite, Hermes memiliki anak bernamaHermaphrodite. Hermes adalah dewa yang selalubergerak. Terompah bersayap dengan tongkat perlindungan ditangannya, iapaling dikenal sebagai utusan Zeus dan pelindung para pengelana. Sesuaidengan itu, ia juga dewa pencuri dan perniagaan.
http://www.vroma.org/images/flood_images/aesclepius.jpg

Dikisahkanpada masa kecilnya ia mencuri kawanan ternak Apollo kemudian membuatharpa dari rumah kura-kura sebagai permohonan maafnya. Dikisahkan iamenolong Odysseus saat pulang dari Troya, dan sejak itu ia dihargaisebagai penolong para pengelana. Terkenal karena kekuatan fisiknya, iajuga dikenal sebagai pencipta olahraga balap lari karena ia selaluberlari cepat untuk menyampaikan pesan para dewa.
Hermes Si Dewa Keberuntungan 4.5 5 DimazRian Hermes adalah salah satu dewa dalam mitologi Yunani, yang dianggapsebagai dewa keberuntungan, dewa pelindung bagi kaum pedagang, dan jugadew...